Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Lyhytterapiaan tulon syynä voi olla esim. ahdistus ja masennus, erilaiset kriisit, stressi ja uupumus, vaikea elämäntilanne, parisuhdeongelmat tai oman identiteetin ja kehonkuvan ongelmat. Ratkaisukeskeisyys auttaa myös saavuttamaan tavoitteita – silloin taustalla ei välttämättä ole suurta ongelmaa, vaan unelma.

Kertaterapian periaatteilla varaat yhden käynnin kerrallaan. Useimmiten 1 – 3 kertaa riittää koko terapiaksi. Suurten muutosten tapahtuminen hetkessä on ihmisille täysin luontaista ja myös hyvin yleistä.

Tutkimusten mukaan suurin osa mielenterveyden ongelmista voitaisiin hoitaa jopa vain yhdellä terapiakäynnillä. Psykoterapeutit on kuitenkin usein koulutettu muihin, pitkiin menetelmiin, jolloin ensimmäiset tapaamiset eivät ole tehokasta hoitoa, vaan vasta kuuntelua ja arviointia. Jos siis toivot oloosi nopeaa helpotusta, jäsennystä ja varmuutta selviytyä eteenpäin tässä ja nyt, varaa aika koulutetulle ratkaisukeskeiselle lyhytterapeutille, jolla on kokemusta myös kertaterapian menetelmästä.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

50min / 80 €

KEVÄT 2021: Harjoittelun asiakastapaamiset – 25%.  Paikkoja rajoitetusti!

Kenelle Dramaston ratkaisukeskeinen lyhytterapia on tarkoitettu?

Lyhytterapia auttaa, kun kärsit esim. masennuksesta, ahdistuksesta tai peloista, jotka haittaavat normaalia elämää. Et tarvitse diagnoosia tai lähetettä – oma tuntemus riittää. Joskus yksityiseen lyhytterapiaan tullaan siinä vaiheessa, kun odotetaan pääsyä muualle pidempään hoitoon, tai toisinaan, koska pidempi terapiamuoto ei ole tuonut toivottua apua.

Lyhytterapiaan tulon yleisimpiä lähtökohtia on tarve käsitellä jotain mieltä painavaa asiaa tai pitkään jatkunut selittämätön pahan olon tunne tai stressi/uupumus. Usein kyseessä on muuttunut elämäntilanne (elämänkriisit) tai muutoksen tarve. Joskus läheisen ihmisen tilanne huolestuttaa ja halutaan tukea hänen auttamiseensa. Huomasithan, että Dramastosta saa myös pariterapiaa. Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää!

Mitä ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa tehdään?

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa vahvistetaan kykyäsi selviytyä juuri nyt, tässä hetkessä, ja sen jälkeen suunnataan tulevaan. Ongelmien syitä ja menneisyyttä ei jäädä pidemmälti analysoimaan. Terapiassa ei diagnosoida, vaan jäsennetään yksilöllisiä ongelmiasi ja hahmotetaan niihin liittyvää muutostoivetta: miten asiat olisivat, jos ne olisivat hyvin? Sen jälkeen ongelmia muutetaan yhdessä sellaisiksi tavoitteiksi, joita on mahdollista saavuttaa. Etenemistä harjoittelet kotitehtävien avulla.

Terapeutti kulkee tässä muutosprosessissa rinnallasi yhdessä etsien, voimavarojasi kasvattaen ja sopivia harjoituksia ohjaten – niin kauan kuin on tarpeen. Hyvä terapeutti osaa esittää sellaisia kysymyksiä, jotka avaavat solmuja ja synnyttävät asiakkaassa omia oivalluksia – terapeutti ei ratkaise mitään puolestasi vaan tekee sinusta selviytyjän. Elämä voi saada positiivisen käänteen yllättävän pian.

Kauanko lyhytterapia kestää?

Varaat yhden käynnin kerrallaan. Hoito alkaa heti, ja monet saavat riittävän avun ongelmiinsa jo yhdellä käyntikerralla.

Tarpeellinen jatko sovitaan yhdessä. Useimmiten 1 – 2 jatkokäyntiä riittää. Pidempiä jaksoja (4 – 10 kertaa) käytetään mm. pelkoihin liittyvissä altistusprosesseissa, pitkään jatkuneessa masennuksessa tai vaikeissa kriiseissä. Terapiakäyntejä on keskimäärin 1 krt/viikko ja käynnin pituus on 50 min.

Ratkaisukeskeisen lyhytterapian tavoite on, että terapeutista tulee mahdollisimman pian tarpeeton asiakkaan kuntoutumisessa. Usein sovitaan vielä yksi tarkistuskerta pidemmän ajan päähän, jossa voidaan varmistaa, että toivomasi muutos jatkuu ja sinulla on tarvittavat voimavarat ja keinot edelleen käytössäsi myös ”takapakeista” selviytymiseen.

Mitä terapia maksaa?

Kertaterapian hinta on 80 € / kerta. Se voi olla hinta, jonka maksat koko terapiasta. Tyypillisin käyntikertojen määrä on 1 – 3 kertaa, jolloin koko terapian hinnaksi tulee 80 – 240 e.

Hintoihin sisältyy Alv. 24%. Käyntimaksuihin sisältyvät kotitehtävät ja muu kirjallinen materiaali.

Kevään 2021 aikana lyhytterapiakäynnit luetaan osaksi terapeutin loppuharjoittelujaksoa ja niiden alennettu hinta on – 25%. (60 €). Alennuksen saat automaattisesti niin kauan kuin harjoitteluaikoja riittää. Harjoittelua valvoo Lyhytterapiainstituutti (Hki).

Missä terapia järjestetään?

Dramaston viihtyisä toimitila löytyy Jyväskylän keskustasta, osoitteessa Yliopistonkatu 8.

Kaikki tapaamiset  onnistuvat myös etäyhteydellä.

Vaikka ratkaisukeskeinen lyhytterapia ei (vielä) kuulu KELA-korvauksien piiriin, se tulee asiakkaalle edulliseksi. Pitkän Kela-korvatun terapian hinnasta voi jäädä asiakkaalle maksettavaa yli 30 e / kerta, ja terapiat kestävät usein vuosia. Ennen mahdollista Kela-korvattuun terapiaan pääsyä on lisäksi maksettava useita lääkärikäyntejä itse. Merkittävä osa mielenterveyden ongelmista ratkeaa lyhytterapiassa yhtä hyvin kuin pidemmissä terapioissa – näitä tutkimustuloksia tulee jatkuvasti lisää. Lyhytterapian pituus vaihtelee yhdestä käynnistä muutamaan kuukauteen.