Skip to content
 1. Rekisterinpitäjä
  Dramasto Oy
  Yliopistonkatu 8, LH1, 40100 Jyväskylä
 2. Rekisteristä vastaava henkilö
  Mirka Seppänen
 3. Rekisterin nimi
  Asiakasrekisteri
 4. Rekisterin käyttötarkoitus
  Asiakkaiden ajanvarauksen mahdollistaminen, laskuksen vaatimien yhteystietojen kerääminen ja ylläpito
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin tallennetaan asiakkaan etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite (jos annettu), avainsanat (kategoria), muistiinpanot sekä varaushistoria ja varauskohtaiset lisätiedot.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Ajanvarauslomakkeen kautta asiakkaan itse antamat tiedot, muiden yhteydenottokanavien kautta annetut varaustiedot
 7. Rekisterin käsittelijä
  Dramasto Oy:n asiakasrekisteristä huolehtii Vello, joka on Valviran hyväksymä rekisterinpitäjä ja käsittelijä terapeuttien käyttöön. Pidämme rekisteriä ainoastaan ajanvarauksia ja laskutusta varten. Dramasto ei säilytä asiakas- tai laskutustietoja Vellon asiakasrekisterin ulkopuolella. Voit lukea lisää Vellon tietosuojaselosteesta ja rekisteriselosteesta.
 8. Henkilötietojen luovutus
  Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Dramasto ei myöskään lähetä asiakkailleen mainospostia, joten tätä ei tarvitse erikseen kieltää.
 9. Rekisterin säilytysaika
  Asiakkaan henkilötiedot ja palvelun ostoon/laskuihin liittyneet sähköpostikeskustelut poistetaan, kun palvelu on kokonaisuudessaan päättynyt ja maksettu.

  Jos valmennukseen sisältyy sähköpostin liitteenä lähetettäviä ja sähköisesti käsiteltäviä tehtäviä, kysymyksiä ja kartoituksia, nämä poistetaan, kun palvelu on kyseisen asiakkaan kohdalla päättynyt. Halutessaan asiakas voi tulostaa saamansa lomakkeet tai tehtävät, täyttää ne käsin ja tuoda mukanaan tapaamiseen, jolloin tiedot pysyvät koko ajan vain hänellä itsellään.
 10. Tarkastusoikeus
  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 11. Muut huomiot
  Dramasto Oy:n valmennukset ja terapia ovat luottamuksellisia. Noudatamme vaitiolovelvollisuutta, joka koskee sekä asiakkaiden henkilötietoja että palvelujen henkilökohtaista sisältöä ja käytyjä keskusteluja.

  Dramasto Oy:n toimiala on valmennus ja koulutus; siten emme terapiatyössäkään tee diagnooseja emmekä tallenna asiakkaiden tietoja terveydenhuollon järjestelmiin (Kanta-palvelut). Dramastolla ei ole myöskään pääsyä asiakkaiden muihin terveystietoihin.

  Dramasto Oy ei tallenna asiakkaiden terapian tai valmennuksen sisältöön liittyviä muistiinpanoja sähköisesti. Valmentaja voi tehdä lyhyitä muistiinpanoja käsin, yhteistyössä asiakkaan kanssa – asiakas voi halutessaan aina pyytää nämä muistiinpanot itselleen säilytettäväksi. Muistiinpanoihin ei koskaan liitetä sellaisia henkilötietoja, joista asiakkaan voisi tunnistaa. Valmentaja tuhoaa kaikki muistiinpanot palvelun päätyttyä, tai välittömästi aina, jos asiakas sitä pyytää.

  Etätapaamisissa Dramasto Oy käyttää luottamuksellisten keskustelujen yhteydessä riittävän suojatuksi katsottuja videoneuvottelusovelluksia.