Valmentaja Mirka Seppänen

  • FM (kieli ja kirjallisuus, puheviestintä, kirjoittajakoulutus, ilmaisukasvatus, taidekasvatus)
  • Opettajan pätevyys (työkokemusta myös opettajankoulutuksesta)
  • Draamapedagogi (mm. yliopiston opettajana runsaat 10 vuotta)
  • Teatteriohjaaja/dramaturgi/näytelmäkirjailija (esiintyjien ja kirjoittajien valmennus)
  • FAF-lisensoitu Wellness Coach (kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin valmennus)
  • (F)ACT lyhytinterventioissa -koulutukset (ahdistuksen ja masennuksen lyhyet hoitomallit)
  • Jännittäjäryhmien ohjaajakoulutus
  • Työhyvinvointikortti

Valmentajan tarina

Olen Dramasto Oy:n perustaja, valmentaja ja kouluttaja Mirka Seppänen. Enimmäkseen pääset puuhailemaan minun kanssani – toisinaan ja tarvittaessa mukana on muitakin eri alojen ammattilaisia.

Olen filosofian maisteri, kirjailija, opettaja, perheenäiti, teatteriohjaaja, hyvinvointivalmentaja ja satunnainen lauluntekijä-lavarunoilija.
Keski-ikään mennessä sitä ehtii kaikenlaista.

Ensin oli taide ja ilmaisu

Taustani on taiteessa ja viestinnässä: Olen FM äidinkielenopettaja ja draamapedagogi. 90-luvulla käynnistin lasten ja nuorten teatteritaiteen perusopetuksen Jyväskylässä ja kiersin yliopiston lehtorina ympäri Suomea kouluttamassa tulevia draaman ammattilaisia ja kirjoittajia. Sittemmin tulin tunnetuksi näytelmäkirjailijana ja teatteriohjaajana. Olen ohjannut satoja viestinnän ja vuorovaikutuksen ryhmiä, valmentanut tuhansia ihmisiä: Esittävästä taiteesta esiintymisjännittäjiin, ylioppilaskirjoituksista kirjailijoihin. Opettajia, psykologeja, ohjaajia, työttömiä, yritysjohtajia…

Sekä draamassa että luovassa kirjoittamisessa käsitellään ihmisyyttä, joten väistämättä ne ovat myös terapeuttista toimintaa. Ryhmistäni on haettu ja saatu itsehoitoa mm. erityisherkkyyteen, yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden tunteisiin, sekä monenlaisiin itsetunto-ongelmiin ja ahdistus- tai masennustiloihin, vaikka se ei olisi ollut ryhmän varsinainen tarkoitus. Moni on löytänyt luovan toiminnan ansiosta uudestaan myös sen liikkumisen ja kehollisuuden ilon, jonka koululiikunta tai elämän kriisit romauttivat – niin minä itsekin.

Dramaattinen käänne

Reippaat 20 vuotta yritin sinnikkäästi voimaannuttaa ihmisiä ikään kuin sivutuotteena konteksteissa, joissa vastuullani oli samaan aikaan joko tiedollisen tavoitteen saavuttaminen tai taiteellisesti korkeatasoinen esitys. Lopulta tämä kävi liian raskaaksi. Edessä oli työelämän radikaali siivous ja uudelleenorganisointi, jossa syntyi ajatus erillisistä hyvinvointivalmennuksista.

Mietin, millaista tukea itse olisin elämäni aikana kaivannut: Psykologin tilalle ennemmin filosofia, joka olisi tasavertainen rinnalla kulkija eikä pitäisi minua potilaana. Ammattilaista, jonka luona ei vatvota menneitä, vaan jäsennetään tilanne, kehitetään uudet tavoitteet ja aletaan töihin. Metodeissa olisi huomioitu ihminen psykofyysisemotionaalisena kokonaisuutena (keho, mieli ja vuorovaikutus) ja ymmärretty arjen haasteet (mm. työelämän ja ajankäytön ongelmat).

Sopivaa ammattilaista ei tuntunut olevan olemassa – ei minulle eikä niille ihmisille, jotka hakivat tukea minulta. Tällaiseksi ammattilaiseksi halusin kehittyä. Lähdin intuitiivisesti opiskelemaan uusia asioita, joilla autoin ensin itseäni ja nyt muita. Luotan enemmän tieteellisesti tutkittuun tietoon, mutta suhtaudun erittäin avoimesti myös monien luontaishoitojen mahdollisuuksiin. Pääosassa on aina oltava itseohjautuvuus: jokainen meistä voi paremmin, kun tulee kuulluksi kokonaisvaltaisesti, saa valita omat eheytymiskeinonsa ja siten uskoo niiden toimivuuteen.

Hyvinvoinnin ammattilaiseksi

Fyysisen puolen lisäkoulutusta hankin FAF wellness coach -opinnoista, joissa terveyden osatekijöiksi luetaan ravinto, liikunta, uni, stressistä palautuminen ja elämäntasapaino. Valmennustyylissä olennaista on kansainvälisesti määritelty coaching-metodi, jossa ei anneta ylhäältä käsin valmiita ohjeita, vaan jäsennetään tilannetta ja esitetään asiakkaalle kehitykseen johtavia kysymyksiä.

Omassa valmennuksessani painotan henkistä hyvinvointia. Siksi opiskelen jatkuvasti myös uusia positiivisen ja ratkaisukeskeisen psykologian sovelluksia – sellaisia ovat esim. hyväksymis- ja omistautumistaidot (ACT/HOT), itsemyötätunnon kehittäminen, aktivointi, esteiden käsittely ja erilaiset ongelmanratkaisutavat. Taideterapeuttiset menetelmät ovat toki edelleen vaihtoehtojen joukossa.

Korkeakoulututkintoni liittyy kasvatustieteisiin, joten oli luonnollista vahvistaa valmennuksen perustaksi metodit kognitiivisesta käyttäytymistieteestä ja -terapiasta.

Dramasto-valmennusten kokonaisuus

Henkilökohtainen kognitiivinen valmennus alkaa kuuntelusta ja kartoituksista: kaivan sinusta esiin parhaat puolesi ja tuen niitä. Rohkaisen unelmoimaan. Kirkastan tavoitteet kanssasi. Ohjaan määrätietoiseen etenemiseen, jonka menetelmät pääset itse valitsemaan. Tuen pelkojen ja esteiden voittamisessa ja autan luopumaan haitallisista käyttäytymismalleista. Etenemme pieni askelin, joihin ihan varmasti pystyt, ja se on jopa kivaa. Aika pian huomaat pärjääväsi ilman valmentajaa ja saavutat pysyviä muutoksia niissä asioissa, joissa halusitkin: joku haluaa viime hetkillä välttää burn outin, joku toinen vaikkapa laihtua.

Dramaston hyvinvointivalmennuksissa ei tehdä teatteriharjoituksia eikä näytellä. Siellä päätetään ottaa päärooli omassa elämässä ja rakentaa elämänkaarta, johon tulee onnellinen käänne.