Skip to content

Wellness Coaching tukee kehon ja mielen kokonaisvaltaista hyvinvointia

MIKÄ IHMEEN WELLNESS COACHING?

Teen Dramastossa työkseni ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa, johon yhdistän tarpeen mukaan muita lyhytterapeuttisia menetelmiä. Näitä terapiamenetelmiä yhdistää se, että ne ovat psykoterapeuttien ja psykologien kehittämiä ja valvomia koulutuksia, jolloin voidaan käyttää nimikettä ”terapia”. Sen lisäksi teen myös ”valmennusta”, joka Suomessa on edelleen monille täysin tuntematon käsite. Esimerkiksi Wellness Coach tekee kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin valmennusta.

Oma koulutukseni hyvinvoinnin valmennukseen on FAF Wellness Coach, joka on Fysioline Academy of Finlandin lyhyehkö koulutus lähinnä kuntosaleilla työskentelevien tarpeisiin. Pääkouluttajani Petteri Paakkunainen toi myös Personal Trainer -koulutukset aikanaan 90-luvulla Suomeen. Wellness Coachingin pääidea on ollut alkuaan huomioida kuntosaleilla myös muut kuin luonnostaan himoliikkujat. Fyysisen kunnon paranemisesta hyötyisivät tietenkin etenkin ne, jotka lähtevät nollatilanteesta. Kuntosalit muistuttavat häkellyttävällä tavalla kaikki toisiaan yhä tänäkin päivänä, ja fakta on se, että useimpia huonokuntoisia tuo maailma ei houkuta tippaakaan. Onneksi liikkua voi riittävästi muutenkin.

Wellness Coach tai hieman vastaavalla nimikkeellä varustettuja koulutuksia on kehitelty useaan paikkaan – tarve ja ihmisten kiinnostus opiskella on ollut suurta. Monet koulutuksista ovat silti vain pintaraapaisua asiaan, jonka syvällisempään tutkimukseen pääsee kiinni esim. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteen ja psykologian laitoksilla. Eniten valmennuksissa tunnutaan hyödyntävän kognitiivisen käyttäytymisterapian HOT-menetelmää. Aiheesta löytyy myös erinomaista, uutta kotimaista kirjallisuutta, kuten urheilupsykologi Anu Kangasniemen Tavoitteesta tavaksi. Tietoisesti kohti terveyttä ja hyvinvointia (Kirjapaja) tai psykoterapeutti Arto Pietikäisen Kohti arvoistasi. Suuntaa mielekkäisiin muutoksiin (Duodecim).

MITÄ WELLNESS COACH TEKEE?

Wellness Coach ei ole sama kuin Personal Trainer, eli hän ei yleensä tee liikunta- tai ravinto-ohjelmia. Wellnes Coaching perustuu siihen ajatukseen, että ihmiset ovat saaneet jo aivan riittävästi valistusta siitä, mikä olisi terveellistä ruokaa, tai kuinka pitäisi suositusten mukaan liikkua – uudet ”ohjelmat” eivät tähän tuo mitään uutta. Sen sijaan on autettava siinä, kuinka ihminen löytäisi itselleen mielekkään tavan muuttaa tottumuksiaan niin, että se tuo hänelle hyvää oloa ja nautintoa. Vain tällä asenteella onnistuvat pysyvät muutokset oman terveyden kohentamiseksi.

Ammattivalmentajia toimii monella kentällä, hyvinvoinnista uravalmennukseen ja business coachingiin, sekä tietenkin urheilun maailmassa. Valmentaja tietää aina jonkin verran valmentamastaan alasta, mutta hänen tehtävänsä ei ole olla tuon alan huippu, vaan nimenomaan valmennuksen ammattilainen. Valmentajan kanssa keskeinen kysymys on MIKSI jotain tehdään, ei niinkään se, mitä tai miten sen tekee. Wellness Coachilla on hallussaan perustietous ihmisen fysiikasta, liikunnan ja ravinnon suosituksista ja vaikutuksista, sekä myös unen ja palautumisen merkityksestä ja yleisistä mielenterveyden asioista. Wellness Coachin päätaitoja ovat ymmärtävä kuunteleminen, yksilöllisten keinojen löytäminen, motivoiminen, kannustaminen ja esteiden voittamisen keinot.

Wellness Coachingin alussa tehdään laajoja hyvinvoinnin ja elintapojen kartoituksia. Sen jälkeen puhutaan huolellisesti tavoitteista ja niitä myös tarkennetaan pitkin matkaa. Tavoitteen on liityttävä asiakkaan omiin arvoihin – ulkopuolelta asetetut tavoitteet vain lisäävät ahdistusta eivätkä tuo pysyviä tuloksia. Hyvinvointi on ennen kaikkea tunne eikä niinkään ulkopuolisella mittarilla todennettu fakta. Valmennus on onnistunutta, kun asiakkaan usko omiin kykyihinsä lisääntyy. Hyvä valmentaja osaa opastaa myös itsemyötätuntoisuuteen ja kehopositiivisuuteen.

MITEN PROSESSI ETENEE?

Alkukartoitusten ja tavoitteen asettelun jälkeen eteneminen on hyvin yksilöllistä. Wellness Coachilla ei koskaan ole valmiita ohjelmia, vaan muutosta rakennetaan yhdessä asiakkaan kanssa hänen omasta arjestaan lähtien. Prosessiin kuuluu keskustelutapaamisia niin usein kuin asiakas kokee tarpeelliseksi. Tapaamisissa seurataan etenemistä ja suunnitellaan yhdessä, mitä konkreettisia muutoksia asiakas tekee seuraavaksi, kotitehtävinä.

Konkreettiset muutokset voivat liittyä ruokavalioon, liikuntaan, lepoon tai muuhun psyykkiseen hyvinvointiin – usein tasaisesti näihin kaikkiin. Ikuisille laihduttajille luvassa on yleensä kaksi yllätystä: Ruokavalion muutokset eivät lähde karsimalla pahaa, vaan lisäämällä hyvää. Lisääminen on yleensä mukavaa ja kiinnostavaa puuhaa. Toinen yllätys on se, että laihduttajien eteneminen lähtee useimmiten liikkeelle jostain muusta kuin liikunnan lisäämisestä. Ruokavaliota tutkitaan heti alkumetreillä, mutta ensimmäiset tehtävät liittyvätkin usein uneen ja rentoutumisen taitoon, tai muuhun oman arjen järjestelyyn.

Dramaston Wellness Coaching toimii yhdessä ratkaisukeskeisen lyhytterapian ja HOT-työskentelyn kanssa siten, että painotus voi olla myös selvästi terapeuttinen. Silloin on mahdollista ottaa laajemmin käsittelyyn mielenterveyden ja syömisen liittyminen toisiinsa, mm. syömishäiriöistä toipuessa. Pelkkä valmentajan pätevyys ei näille alueille yksinään yllä.

Valmennuksen historiaan liittyy niin tiiviisti ”vinkkien” jakelu, että sellainen on pakko tässäkin antaa: Pysyvät muutokset tapahtuvat pienin askelin. Ihmisten elämäntapamuutosten epäonnistumisen yleisin syy on liian nopea eteneminen, rajut vaatimukset ja kuuriluonteisuus.

Takaisin blogin etusivulle