Skip to content

Yksilöterapia

Dramaston lyhytterapia tai valmennus – juuri sinulle, ilman lähetettä

Ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa Jyväskylässä ja etäyhteydellä

Terapiaan tulosi syynä voi olla esim. masennus tai ahdistus, erilaiset kriisit, stressi, uupumus, vaikea elämäntilanne, ihmissuhdeongelmat tai oman identiteetin ja kehonkuvan ongelmat. Sinut kohdataan yksilöllisesti ja tulet varmasti kuulluksi. Lähtökohta voi olla myös epämääräinen tyytymättömyyden tunne tai paha olo – selvitetään sitä yhdessä.

Valmennus eli coaching puolestaan auttaa saavuttamaan tavoitteita tai muuttamaan elämän suuntaa. Valmennukseen tullaan, jos haluat esim. muuttaa elintapojasi pysyvästi. Valmennus voi olla myös työnohjausta tai unelmatyöskentelyä. Dramastossa valmennetaan lisäksi jännittäjiä selviämään esiintymispelosta tai muusta sosiaalisesta jännittämisestä.

Aloittaminen on helppoa

  • Varaa aika 1. tapaamiseen. Kesto 50 min.
  • Kaikki terapiat ja valmennukset alkavat tällä aloitustapaamisella.
  • Jo 1. tapaamisesta saat tehokkaasti apua ja tehtävää kotiinkin.
  • Jäsennämme samalla yhdessä, miten kannattaa jatkaa eteenpäin.
Varaa aika!

Lyhytterapia on yhtä tehokasta kuin pitkä psykoterapia

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa tapaamisia on keskimäärin 3 – 10, korkeintaan 20 kpl. Kertaterapian periaatteilla varaat yhden käynnin kerrallaan. 1 – 3 käyntiä voi riittää koko terapiaksi, sillä suurten muutosten tapahtuminen hetkessä on ihmisille täysin luontaista ja myös hyvin yleistä. Tieteelliset tutkimustulokset ovat yhteneviä: lyhytterapialla voidaan hoitaa useimmat mielen ongelmat yhtä tehokkaasti kuin pitkillä psykoterapioilla.

Lue lisää esim. Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen Aino Kohtalan väitöskirja (2018) neljän hoitokerran HOT-lyhytintervention vaikuttavuudesta masennuksen hoidossa.

Kaikilla psykologeilla ja psykoterapeuteilla ei ole lyhytterapian koulutusta – pitkissä terapioissa ei ole tarkoituskaan auttaa nopeasti. Toisaalta terveyskeskuksessa aikaa kuluu arviointeihin ja hoito painottuu lääkityksiin. Jos siis toivot keskusteluterapiaa, joka keskittyy omien voimavarojesi vahvistamiseen ja antaa konkreettisia keinoja selvitä eteenpäin jo ensimmäisellä tapaamisella, varaa aika koulutetulle lyhytterapeutille.

Voit tulla puhumaan mistä tahansa mieltäsi painavasta asiasta. Keskustelusta on aina hyötyä, ja tarvittaessa sinut opastetaan eteenpäin muille asiantuntijoille. Käytännönläheinen lyhytterapia sopii myös pitkän psykoterapiajakson jälkeen tai pitkää terapiaa harkitessasi – jossain tapauksissa samanaikaisesti.

Lyhytterapian ja valmennuksen osa-alueita

Masennus, ahdistus ja uupumus

Nopeasti ilmennyt tai pitkäkestoinen masennus. Epämääräinen ahdistus tai tyytymättömyys. Huolien kasaantuminen. Unettomuus ja uupumus tai suorituskeskeisyys ja burn out. Kiputilat.

Kriisit ja traumat

Traumaattinen kokemus voi liittyä esim. menetyksiin, sairauteen tai kiusaamiseen.

Parisuhde tai muut ihmissuhteet

Parisuhteen ongelmia voi tulla pohtimaan myös ilman puolisoa.

Paniikkihäiriö ja pelot

Toistuvat voimakkaat pelot, diagnosoitu tai diagnosoimaton paniikkihäiriö, pakko-oireet.

Jännittäjien valmennus

Esiintymispelko tai sosiaalinen jännittäminen voi ilmetä monenlaisina oireina muiden seurassa.

Elämänmuutokset ja unelmatyöskentely

Mikä minusta tulee isona? Entä jos elämä muuttuisi paremmaksi?