Skip to content

Apua nuoren mielenterveysongelmiin

Nuorella iällä mielialojen vaihtelu on normaalia. Vakavammatkin mielenterveyden ongelmat voidaan saada nuorena kuntoon melko lyhyellä hoidolla, kunhan apua saa ajoissa. Suomessa on tarjolla valtavasti tukea nuorille, mutta silti avun saaminen voi olla hankalaa. Dramasto tarjoaa apua helposti ja nopeasti – varaa aika.

Meillä on kokemusta nuorista asiakkaista

Dramaston terapeutit ovat myös kasvatustieteen ammattilaisia ja meillä on monipuolinen työkokemus 12 – 19-vuotiaiden kanssa toimimisesta.

Huolestuneet vanhemmat kyselevät Dramastosta usein tukea lapselleen. Nuori on mahdollisesti jo käynyt koulun kautta terveydenhoitajalla, kuraattorilla tai koulupsykologilla, mutta riittävää apua ei vielä tätä kautta ole tullut. Jonottaminen nuorisopsykiatriselle puolelle voi olla pitkä, tai sinne ei ehkä haluta lähteä. Dramastoon olet tervetullut missä tahansa hoitopolun vaiheessa ilman lähetteitä.

 

Mitä terapiassa tehdään?

Nuoren lyhytterapia on samanlaista kuin aikuisten, mutta keskusteluissa ja tehtävissä otetaan huomioon nuoren kehitysvaihe. Terapia on hyvin käytännönläheistä: jutellaan ongelmista, muotoillaan paremmalle ololle tavoitteita ja lähdetään harjoittelemaan siihen johtavia tekoja. Terapiasta saa kotitehtäviä.

Nuoren terapiaan aikuinen on aina tervetullut mukaan, jos nuori antaa siihen luvan. Vanhempana saat myös helposti varattua itsellesi oman ajan, jossa pohditaan sitä, kuinka voit parhaiten olla lapsesi tukena. Vanhempien terapiakäyntiä suositellaan lämpimästi – voit tulla, vaikka nuori olisi hoidossa muualla.

Tavoitteena on saada nuori nopeasti voimaan paremmin, oli lähtötilanne mikä tahansa. Meillä on tuloksekkaasti hoidettu ihmisiä, joilla on aiemmin todettu esim. jonkin asteinen masennus tai ahdistuneisuushäiriö (pelot, paniikkihäiriö, OCD, sosiaalinen jännittäminen). Usein nuorten kanssa käsitellään myös esim. vanhempien eroa, ongelmia kaverisuhteissa, oman identiteetin kysymyksiä ja monenlaisia arjen huolia.

Aloittaminen on helppoa

  • Varaa aika 1. tapaamiseen. Kesto 50 min.
  • Kaikki terapiat ja valmennukset alkavat tällä aloitustapaamisella.
  • Jo 1. tapaamisesta saat tehokkaasti apua ja tehtävää kotiinkin.
  • Jäsennämme samalla yhdessä, miten kannattaa jatkaa eteenpäin.
Varaa aika!