Skip to content

Terapeutit

Mirka Seppänen

Toimipaikat: Jyväskylä, Kuopio

 • Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
  (kansainvälinen IASTI-sertifiointi, 2. taso / Lyhytterapiainstituutti)
 • Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op
 • Reteaming®-valmentaja
 • IPT-terapeutti, A-taso
 • HOT-menetelmäkoulutukset
 • FM, opettaja (kasvatustiede, kieli ja kirjallisuus)
 • Draamapedagogi, laudatur-opinnot
 • Jännittäjien ohjaajan koulutus
 • FAF Wellness Coach
  (kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin valmennus)

Perustin Dramasto Oy:n lyhytterapia- ja valmennusyrityksen Jyväskylään vuonna 2018; Kuopion toimipiste aloitti 2022. Terapiatyön lisäksi koulutan lyhytterapeuttisia menetelmiä.

Työssäni tutkin ja yhdistelen erilaisia terapiamenetelmiä yksilöllisesti asiakkaitteni parhaaksi. Perustan muodostavat ratkaisukeskeinen lyhytterapia ja valmennus. Lisäksi käytän mm. kognitiivista käyttäytymisterapiaa (HOT), IPT-terapiaa, kirjoittamisterapiaa, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin valmennusta ja muita toiminnallisia menetelmiä. Työskentelytapani on siten psykofyysis-kognitiivinen ja integroiva. Käytän vain sellaisia menetelmiä, jotka ovat uusimmissa tieteellisissä tutkimuksissa tehokkaimmiksi todettuja; on hienoa, että lyhytterapialla voidaan auttaa täysin riittävästi suurinta osaa mielenterveyden apua kaipaavista.

Pohjakoulutukseni on FM, opettaja. Sosiaalisesta jännittämisestä kärsiviä aloin auttaa jo 90-luvun puolella kehittämällä tähän lukion kursseja yhdessä koululääkärin kanssa. Myöhemmin olen erikoistunut mm. tiimien ja esimiestyön valmennukseen, erityisherkkyyden haasteisiin, kehonkuvan ja painonhallinnan ongelmiin, sekä ratkaisukeskeiseen pariterapiaan, josta olen tehnyt terapeutin lopputyöni.

Terapiatyön lisäksi olen toiminut mm. näytelmäkirjailijana, teatteriohjaajana, draamakasvatuksen yliopiston opettajana sekä muissa ilmaisun ja kirjoittamisen opetus- ja koulutustehtävissä. Minusta on sanottu, että olen hyvä saamaan ihmisistä esiin heidän parhaat puolensa, ja tätä tavoitetta haluan toteuttaa myös valmennuksessa ja terapiassa. Pohdin mielelläni kanssasi syvällisesti elämän merkityksellisyyttä ja mielekkyyttä, mutta toisaalta arvostan hyvin selkeää ja konkreettista toiminnallisuutta sekä mielen ja kehon yhteispeliä.


Soile Hiltula

Toimipaikat: Palvelut yrityksille ympäri Suomea

Palvelut: Johdon työnohjaukset, Reteaming®-valmennukset ja tyhy-toiminta

 • Sosionomi YAMK, sosiaali- ja terveysalan johtaminen ja kehittäminen
 • Johtamisen erikoisammattitutkinto
 • Johdon työnohjaaja ja coach-tutkinto, 80 op
 • Mindfulness tunnetaito-valmentaja 25 op
 • Reteaming®-valmentaja
 • Wopi-käyttäjäsertifikaatti
 • Työ- ja organisaatiopsykologia perusopinnot, 25 op
 • Erityispedagogiikan perusopinnot, 25 op

Toimin Dramastossa yrityspalveluiden asiantuntijana; olen erikoistunut työyhteisöjen kehittämiseen ja johdon työnohjaukseen.

Työkokemukseni koostuu yli 25 vuoden ajalta erilaisista sosiaali- ja terveysalan, varhaiskasvatuksen sekä kaupan alan tehtävistä. Asiakkaita on ollut vauvasta vaariin, lastensuojelusta päihde- ja mielenterveyspalveluihin, julkiselta puolelta vapaaehtoistyöhön, avopalveluista laitostyöhön. Viimeiset 15 vuotta olen toiminut erilaisissa ja eri kokoisissa sosiaalialan organisaatioissa esihenkilötehtävissä, yksityisellä, julkisella sekä kolmannella sektorilla.

Sosiaalialan osaamiseni ja työkokemukseni antavat hyvät valmiudet työnohjaukseen kaikille aloille, mm. ohjattavan itsensä kehittämisen oivalluttamiseen, ratkaisukeskeiseen lähestymiseen, työyhteisötaitoihin ja työhyvinvoinnin huomioimiseen. Sosiaali- ja terveysalalla työskennellään kokonaisvaltaisesti hyvin erilaisten ja eri tilanteissa olevien ihmisten kanssa palveluiden ja tuen tarpeen jatkuvassa muutoksessa. Vahvuuksiani johdon työnohjaajana ovat vuorovaikutustaidot, kokonaisuuden hahmottaminen, eri elämäntilanteiden ymmärtäminen, sekä ammatillisen kasvun tukeminen ja muutoksien valmentaminen työyhteisöissä.

Tiedän kokemuksesta mitä esihenkilötyön työnimu on parhaimmillaan ja miten innostavaa on luoda uutta ja kehittää vanhaa, kun ympärillä on motivoituneita ihmisiä ja verkostoja. Mutta samalla tiedän myös mitä on pyörittää lapsiperhearkea ruuhkavuosien huipulla, kokea riittämättömyyttä esihenkilönä, ”vetää kivirekeä” muutoksissa, tehdä vääriä valintoja ajanhallintaan liittyen, ja kantaa hartioilla esihenkilön tunnekuorman suurta taakkaa. Nämä kokemukset ylä- ja alamäkineen ovat muokanneet minusta minut ja muovanneet minusta valmentavan otteen omaavan ratkaisu- ja voimavarakeskeisen johdon työnohjaajan.


Essi Peltonen

Toimipaikat: Kuopio

 • Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja
 • Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (& psykoterapeuttiset valmiudet)
 • Sosionomi amk
 • Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja
 • Ratkaisukeskeinen työnohjaaja -opiskelija (valmis 11/2023)

Ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina ja neuropsykiatrisena valmentajana autan sekä lapsia että aikuisia. Olen kiinnostunut mm. lapsuuden ja nuoruuden kehityskriiseistä, vuorovaikutuksen haasteiden ja pelkotilojen hoidosta, itsetunnon kysymyksistä sekä tunnetaidoista. Erityisosaamistani ovat lasten ja aikuisten neuropsykiatriset haasteet, jotka voivat liittyä esim. arjen hallintaan, työelämään, ihmissuhteisiin tai vireystilan säätelyyn. Autan mielelläni myös erityislasten vanhempia.

Teen Dramastossa myös vuorovaikutusta painottavaa ratkaisukeskeistä pariterapiaa ja työhyvinvoinnin valmennusta. Oman yritykseni tiloissa Suonenjoella toteutan lisäksi hevosavusteista sosiaalista kuntoutusta.

Työskennellessäni lastensuojelun erityisyksikössä, perhekuntoutuksessa ja ensikodissa pääsin kohtaamaan monia elämän kriisejä, joiden parissa työskentely on antanut minulle kokonaisvaltaista näkemystä ja ymmärrystä ihmisyydestä, inhimillisyydestä ja sen eri ilmenemismuodoista. Uskon aidosti, että syvimmässäkin kriisissä ja epätoivossa on aina mahdollisuus johonkin parempaan ja jokainen on oikeutettu sitä tavoittelemaan.

Minua on kuvattu empaattiseksi ja lämpimäksi, mutta samaan aikaan napakaksi ja eteenpäin suuntaavaksi ammattilaiseksi. Työtäni haluan tehdä ennen kaikkea oman persoonani kautta, joten huumori, leikkisyys ja suorapuheisuus ovat olennainen osa myös toteuttamaani terapiatyöskentelyä. Kollegan sanoin ”Essillä on taito puhua äärimmäisen oivaltavasti ja suoraan vakavista ja tärkeistä asioista samaan aikaan lämmin ja empaattinen pilke silmäkulmassa. ”


Jutta Varis

Toimipaikat: Kuopio

 • Ratkaisukeskeinen lyhytterapeuttiopiskelija (valmis 10/2022)
  Loppuharjoittelun asiakkaat 50€ / 50min
 • Kasvatustieteen maisteri (Ohjauksen koulutusohjelma, sivuaine psykologia)
 • Laaja-alainen erityisopettaja
 • Työyhteisösovittelija
 • Kaiku-kehittäjä (valtion organisaatioiden työhyvinvoinnin kehittäjä)

Yli 20 vuoden työkokemustani ihmisten parissa niin koulu- kuin laitosmaailmassakin yhdistää yksi yhteinen tekijä, toimiva ja avoin vuorovaikutussuhde, jolle kaikki tehty työ perustuu. Koen, että yhteyden saaminen toiseen ihmiseen on minulle luontaista ja terapiatyössä se helpottaa työskentelyn liikkeelle lähtöä, kun alkuun olemme toisillemme tuntemattomia.

Terapeuttina olen saamani palautteen mukaan empaattinen, lämmin, turvallinen, helposti lähestyttävä ja rohkaiseva. Autan mielelläni sinua pohtimaan ja käsittelemään koko elämänkirjon asioita.  Erityisen lähellä sydäntäni ovat työkokemukseni kautta nuorten asiat, keskittymiseen liittyvät haasteet, parisuhteen kriisit, uusperhepulmat sekä ylipäänsä elämänsuunnan etsiminen.


Dramastossa yhdistellään useita menetelmiä

Dramaston pääsuuntaus on ratkaisukeskeinen lyhytterapia. Siihen voidaan asiakkaan tilanteen ja mieltymysten mukaan yhdistää muita lyhytterapeuttisia tai valmennuksen menetelmiä. Voit halutessasi tutustua eri menetelmiin lisää esim. Dramaston blogista.

Yhteistyökumppanit

Kriisiapua.fi / Tanja Moring

Tanja Moring on seksuaaliterapeutti ja seksuaaliväkivallan asiantuntija, kriisityöntekijä, sertifioitu Mind-Body Bridging -terapeutti, (kognitiiviskehollinen lyhytterapia) sekä Sosionomi/diakoni (AMK).

Tanjan palveluihin kuuluvat mm. seksuaaliterapia, seksuaaliväkivaltaklinikka ja narsismiklinikka. Toimipaikka sijaitsee Helsingissä, mutta kaikki palvelut ovat saatavilla myös etänä.

Lue lisää ja varaa aika kriisiapua.fi