Skip to content

Mirka Seppänen, FM, Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti

 • Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
  (kansainvälinen IASTI-sertifiointi, 2. taso / Lyhytterapiainstituutti)
 • Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op
 • Reteaming®-valmentaja
 • IPT-terapeutti, A-taso
 • HOT-menetelmäkoulutukset
 • FM, opettaja (kasvatustiede, kieli ja kirjallisuus)
 • Draamapedagogi, laudatur-opinnot
 • Jännittäjien ohjaajan koulutus
 • FAF Wellness Coach
  (kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin valmennus)

Olen tarjonnut Jyväskylässä yrittäjänä lyhytterapiaa ja valmennusta vuodesta 2018. Lisäksi toimin terapeuttina Mielipalveluissa (Tampere, Helsinki) ja olen kehittänyt ryhmiä myös mm. Väestöliitolle.

Sosiaalisesta jännittämisestä kärsiviä olen auttanut jo yli 20 vuotta; aloitin kehittämällä jännittäjien valmennusta lukiolaisille yhdessä koululääkärin kanssa. Enemmän olen perehtynyt lisäksi mm. erityisherkkyyteen, kehonkuvan ja painonhallinnan ongelmiin sekä ratkaisukeskeiseen pariterapiaan, josta olen tehnyt terapeutin lopputyöni. Minulla on myös 90-luvulta alkanut kokemus tiimien ja esimiestyön haasteista ja valmennuksista.

Pitkän psykoterapian sijaan olen kiinnostuneempi erilaisista lyhytterapeuttisista menetelmistä, joilla tutkimusten mukaan voidaan auttaa suurinta osaa mielenterveyden apua kaipaavista ihmisistä. Sisällöllisen perustan työlleni muodostavat ratkaisukeskeinen lyhytterapia ja valmennus. Lisäksi käytän mm. kognitiivista käyttäytymisterapiaa (HOT), IPT-terapiaa, kirjoittamisterapiaa, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin valmennusta sekä muita toiminnallisia menetelmiä. Työskentelytapani on siten psykofyysis-kognitiivinen ja integroiva. Käyttämäni terapiamenetelmät ovat tieteellisesti tutkittuja ja olen suorittanut niihin psykologian/psykoterapian ammattilaisten kehittämät ja valvomat koulutukset.

Terapiatyön lisäksi olen toiminut mm. näytelmäkirjailijana, teatteriohjaajana, draamakasvatuksen yliopiston opettajana sekä muissa ilmaisun ja kirjoittamisen opetus- ja koulutustehtävissä. Minusta on sanottu, että olen hyvä saamaan ihmisistä esiin heidän parhaat puolensa, ja tätä tavoitetta haluan toteuttaa myös valmennuksessa ja terapiassa. Pohdin mielelläni kanssasi syvällisesti elämän merkityksellisyyttä ja mielekkyyttä, mutta toisaalta arvostan hyvin selkeää ja konkreettista toiminnallisuutta sekä mielen ja kehon yhteispeliä.

Dramastossa yhdistellään useita menetelmiä

Dramaston pääsuuntaus on ratkaisukeskeinen lyhytterapia. Siihen voidaan asiakkaan tilanteen ja mieltymysten mukaan yhdistää muita lyhytterapeuttisia tai valmennuksen menetelmiä. Voit halutessasi tutustua eri menetelmiin lisää esim. Dramaston blogista.