Skip to content

Me

Mirka Seppänen

 • Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
  (kansainvälinen IASTI-sertifiointi, 2. taso / Lyhytterapiainstituutti)
 • Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op
 • Reteaming®-valmentaja
 • IPT-terapeutti, A-taso
 • HOT-menetelmäkoulutukset
 • FM, opettaja (kasvatustiede, kieli ja kirjallisuus)
 • Draamapedagogi, laudatur-opinnot
 • Jännittäjien ohjaajan koulutus
 • FAF Wellness Coach
  (kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin valmennus)
 • Filosofisen praktiikan koulutusohjelma / valmis 2024
  (Kriittinen Korkeakoulu)

Perustin Dramasto Oy:n lyhytterapia- ja valmennusyrityksen Jyväskylään vuonna 2018. Terapiatyön lisäksi koulutan lyhytterapeuttisia menetelmiä.

Työssäni tutkin ja yhdistelen erilaisia terapiamenetelmiä yksilöllisesti asiakkaitteni parhaaksi. Perustan muodostavat ratkaisukeskeinen lyhytterapia ja valmennus. Lisäksi käytän mm. kognitiivista käyttäytymisterapiaa (HOT), IPT-terapiaa, kirjoittamisterapiaa, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin valmennusta ja muita toiminnallisia menetelmiä. Työskentelytapani on siten psykofyysis-kognitiivinen ja integroiva. Käytän vain sellaisia menetelmiä, jotka ovat uusimmissa tieteellisissä tutkimuksissa tehokkaimmiksi todettuja; on hienoa, että lyhytterapialla voidaan auttaa täysin riittävästi suurinta osaa mielenterveyden apua kaipaavista.

Pohjakoulutukseni on FM, opettaja. Sosiaalisesta jännittämisestä kärsiviä aloin auttaa jo 90-luvun puolella kehittämällä tähän lukion kursseja yhdessä koululääkärin kanssa. Myöhemmin olen erikoistunut mm. tiimien ja esimiestyön valmennukseen, erityisherkkyyden haasteisiin, sekä ratkaisukeskeiseen pariterapiaan, josta olen tehnyt terapeutin lopputyöni.

Terapiatyön lisäksi olen toiminut mm. näytelmäkirjailijana, teatteriohjaajana, draamakasvatuksen yliopiston opettajana sekä muissa ilmaisun ja kirjoittamisen opetus- ja koulutustehtävissä. Minusta on sanottu, että olen hyvä saamaan ihmisistä esiin heidän parhaat puolensa, ja tätä tavoitetta haluan toteuttaa myös valmennuksessa ja terapiassa. Pohdin mielelläni kanssasi syvällisesti elämän merkityksellisyyttä ja mielekkyyttä – valmistun 2024 myös filosofin vastaanoton harjoittajaksi. Toisaalta arvostan napakkaa tavoitteita kohti pyrkimistä, konkreettista toiminnallisuutta sekä mielen ja kehon yhteispeliä.


Jutta Varis

 • Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
 • Kasvatustieteen maisteri (Ohjauksen koulutusohjelma, sivuaine
  psykologia)
 • Laaja-alainen erityisopettaja
 • Työyhteisösovittelija
 • Kaiku-kehittäjä (valtion organisaatioiden työhyvinvoinnin kehittäjä)

Autan mielelläni sinua pohtimaan ja käsittelemään koko elämänkirjon asioita. Olen kiinnostunut etsimään kanssasi elämän suuntaa ja opinto-ohjaajana voin auttaa myös siihen liittyvissä urapohdinnoissa. Erityisopettajana olen lisäksi perehtynyt neuropsykologisiin häiriöihin ja autan ihmisiä esimerkiksi keskittymisen haasteiden kanssa.

Dramastossa voit varata minulle halutessasi etäajan osana muuta lyhytterapeuttista työskentelyä. Tarjoan urasuunnittelun tukea myös Dramaston tuottamissa työelämävalmennuksissa.


Dramastossa yhdistellään useita menetelmiä

Dramaston pääsuuntaus on ratkaisukeskeinen lyhytterapia. Siihen voidaan asiakkaan tilanteen ja mieltymysten mukaan yhdistää muita lyhytterapeuttisia tai valmennuksen menetelmiä. Voit halutessasi tutustua eri menetelmiin lisää esim. Dramaston blogista.