Skip to content

Dramasto

Dramasto tarjoaa lyhytterapiaa ja coaching-palveluja. Sisällöllisen perustan muodostavat ratkaisukeskeinen lyhytterapia ja ratkaisukeskeinen valmennus. Lisäksi sovelletaan esim. kognitiivista käyttäytymisterapiaa (HOT), kirjoittamisterapiaa, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin valmennusta sekä draaman ja ilmaisun pedagogiikkaa ja muita luovia menetelmiä.
Työskentelytapa on siten psykofyysis-kognitiivinen ja integroiva.

Pyrkimyksenä on uudistaa terapeuttista kenttää valmennukselliseen suuntaan: helpottaa saatavuutta, keventää prosesseja ja tehdä mielenterveyden hoitamisesta normaaliin arkeen kuuluva juttu, jossa ihminen itse on oman elämänsä ja myös avun tarpeensa paras asiantuntija. Meillä ei diagnosoida sairauksia eikä käyntejä kirjata terveydenhuollon rekistereihin.

Dramaston on useiden vuosien ajan järjestänyt eri yhteistyötahojen kanssa mm. seuraavia kursseja: Helpotusta jännittäjille, Ratkaisukeskeiset menetelmät arjen voimavarana, Psykologinen joustavuus, Kognitiivinen unelmatyöskentely ja Marraskuun selviytymispaketti. Yhteisöjen kehittämisen tueksi on puolestaan kehitetty mm. Yrityksen Maailmankuva -työpaja.

Mirka Seppänen, FM, Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti

  • Sertifioitu Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, Lyhytterapiainstituutti
    (Valmis 10/2021)
  • FM, opettaja (kieli ja kirjallisuus), draamapedagogi
  • IPT-terapeutti, A-taso
  • HOT-menetelmäkoulutukset
  • Jännittäjien ohjaajan koulutukset
  • FAF Wellness Coach

Perustin Dramaston 2018. Valmennus- ja koulutuskokemusta minulla on jo 90-luvulta alkaen. Olen mm. opettanut draamaa yliopistossa, ohjannut jännittäjäryhmiä kouluissa, toiminut dramaturgina ja ohjaajana teatterissa ja kouluttanut monipuolisesti kirjoittajia eri yhteyksissä. Viestintä ja vuorovaikutus on kaiken toimintani keskiössä – vähitellen kiinnostuin yhä enemmän sen terapeuttisista mahdollisuuksista. Ratkaisukeskeisen lyhytterapian vaikuttavuus on vienyt mennessään, ja nykyisessä työssäni pääsen luomaan samoja ”teatterin ihmeitä” kuin ennenkin, nyt vain oikeassa elämässä.

Millä tavoin sinä haluaisit elämäsi muuttuvan? Entä jos…