Skip to content

Työhyvinvointi eli TYHY

Yhteisön työhyvinvointi vaatii jatkuvaa seurantaa ja kehittämistä sekä kykyä ratkoa ongelmatilanteita.

Työhyvinvointia luovat mm.

yksilö itse oma terveys ja työkyky, elämänhallinta, voimavarat ja motivaatio
johtaminen kannustava, oikeudenmukainen, osallistava
työ sujuvuus, vaikutusmahdollisuudet, oppiminen
työyhteisö ryhmän toimivuus ja työyhteisötaidot, vuorovaikutus
organisaatio toimiva työympäristö, tavoitteellisuus, kehittyminen

Millaisia työhyvinvoinnin kehittämistarpeita teillä on?

Dramaston moniammatillinen tiimi on valmiina kokoamaan tarpeisiinne sellaiset työhyvinvoinnin palvelut, joita juuri te tarvitsette. Suunnittelu lähtee siitä, että kerrotte tämän hetken tilanteesta sekä toiveistanne.

Työhyvinvoinnin kokonaisuus voi sisältää esim.

  • johdon työnohjausta: kuinka kasvatan omaa ja alaisteni työhyvinvointia
  • yksilötyönohjausta tarpeen mukaan
  • ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa esim. 5 käyntiä sitä tarvitseville
  • koko työyhteisön tai tiimien työhyvinvoinnin kartoitusta ja kehittämistä ryhmissä
  • Reteaming-kehittämisprosessin, jolla selvitään muutoksista

Lue kuinka Dramasto auttoi Mustankorkeaa työhyvinvoinnin edistämisessä!

Etsittekö hyödyllistä tyhy-päivää?

TYHY-päivä voi olla hauska ja virkistävä, ja samalla ihan oikeasti lisätä työhyvinvointia pitkälle tulevaan. Dramaston tyhy-päivän sisältö voi olla esim.

  • Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, psykologisen joustavuuden ja stressinhallinnan teemoja mukavina ryhmätöinä.
  • Luovuuskoulutusta: Sanallisia, visuaalisia ja toiminnallisia harjoituksia, joilla virkistetään ryhmän luovuutta ja yhteispeliä.
  • Asiakaskohtaamisten harjoittelua hauskalla statusimprovisaatiolla; samalla pääsee käsittelemään tyypillisiä ongelmatilanteita.
  • Mindfulnessia ja tunnetaitoja sekä palautumista lisäävää toimintaa.

Jätä yhteystietosi ja kysy lisää työhyvinvoinnin palveluista!

Ota yhteyttä!