Skip to content

Työnohjaus

Dramasto tekee työnohjauksia sekä työpaikkojen tilaamana että yksityishenkilöille. Työnohjauksemme ovat suuntaukseltaan voimavara- ja ratkaisukeskeisiä.

Työnohjaus varmistaa, että jaksat työssäsi. Tavoitteena on ammatillinen kasvu, itsetuntemuksen lisääntyminen ja uusien oivallusten tekeminen. Työnohjauksella voidaan auttaa hankalissa tilanteissa, jakaa asiakastyön tunnekuormaa, selvittää konflikteja ja ennaltaehkäistä ristiriitatilanteita. Joskus työnohjaus auttaa hakeutumaan toisenlaisiin työtehtäviin.

Työnohjaus on tavoitteellinen ja luottamuksellisuuteen perustuva prosessi. Sinä olet oman ammattisi asiantuntija ja Dramaston valmentaja ohjaa prosessia, jonka tehtävä on saada sinut kukoistamaan työssäsi.

Mitä yksilötyönohjauksessa tapahtuu?

Voit tulla työnohjaukseen joko omasta aloitteestasi tai työpaikan tarjoamana mahdollisuutena. Lähtötilanteet vaihtelevat paljon: Ehkä olet uupuneena sairaslomalla? Tai kyllästynyt nykyiseen työtehtävään. Työyhteisössä tai asiakkaiden kanssa voi olla konflikteja. Tai sitten kaikki on hyvin, haluat pitää siitä kiinni ja unelmoida uraasi vieläkin paremmaksi.

Työnohjauksessa voi käydä vaikka vain yhden kerran, tai sitten sovitaan yhdessä, millainen prosessi sinua parhaiten palvelee. Pidemmissä valmennusprosesseissa hyödynnämme Reteaming-menetelmää, joka sopii myös johtajien työnohjaukseen.

Työnohjaus yrittäjille

Dramastossa ymmärretään pienyrittäjiä ja yrittäjyyden haasteita. Työnohjaus yrittäjille on yrittäjyyden tukemista, kuuntelua, pohdiskelua, peilaamista ja asiakastilanteiden purkamista. Tavoitteena on tukea omaa jaksamistasi ja auttaa sinua saavuttamaan yritykselläsi menestystä. Valmennus voi olla terapeuttista tai kehitystoiveitasi tukevaa.

Työnohjaus ryhmille

Dramaston ryhmässä tehtävät työnohjaukset ovat dialogisia työpajoja, joissa huolehditaan siitä, että kaikki pääsevät tasavertaisesti osallistumaan. Teema valikoituu työpaikkanne tarpeiden mukaan.

Yleinen ryhmätyönohjaus lähtee niistä haasteista, joita osallistujat kulloisellakin kerralla nostavat esiin. Siten ryhmätyönohjaus toimii loistavasti, kun sitä tarjotaan säännöllisesti esim. kerran kuussa. Dramasto on toteuttanut paljon myös mallia, jossa haasteita kerätään ensin yksilötyönohjauksissa ja käsitellään sitten ryhmänä.

Yhteisöllä voi olla myös valmiiksi tiedossa haaste, jota halutaan käsitellä ryhmässä ulkopuolisen ammattilaisen johdolla.

Työyhteisösovittelu

Dramastosta voit tilata myös työyhteisösovittelun. Siinä puolueeton ulkopuolinen henkilö, sovittelija, auttaa työyhteisössä olevan riidan osapuolia erityi­sen sovittelumenettelyn avulla löytämään voiman rat­kaista konfliktitilanne.

Sovittelun kohteena voi olla kaksi ihmistä, tiimi tai suurempi ryhmä. Sovit­telija ei ratkaise erimielisyyttä osapuolten puolesta, vaan toimii sovinnon mahdollistajana. Hän ohjaa prosessia, jonka lopputuloksena asianosaiset löytävät itse ratkaisun. Sovitteluprosessin ai­kana ihmisille avautuu uusia näkökulmia ja sitä kautta eri osapuolten ymmärrys toisen tilanteesta lisääntyy.

Onnistuneessa sovittelussa saadaan keskustelujen kautta aikaan sopimus, jonka kaikki osapuolet hyväksyvät ja allekirjoittavat. Työyhteisö­sovittelussa prosessi ajoittuu lähtökohtaisesti tiiviille aikavälille, yleensä 2-3 viikon ajalle: alkuinfon, sovittelijan ja konfliktiosapuolien yksilökeskusteluiden jälkeen kokoonnutaan yhteen ja sovitellaan asia mahdollisuuksien mukaan yhden päivän aikana. Tilannetta seurataan myös sovittelun jälkeen.

Varaa aika työnohjaukseen sähköisestä kalenteristamme tai jätä yhteystietosi, niin suunnitellaan työnohjauspaketti teidän tarpeisiinne!

Ota yhteyttä!