Skip to content

Dramastosta parasta työhyvinvointia yrittäjille

Dramasto voitti 2023 Kuopion seudun Uusyrityksen kilpailutuksen, jossa etsittiin työssä jaksamisen valmennusprosessia mikroyrittäjille. Voittajasuunnitelma oli tehty yhteistyössä Studio Tempon kuntokeskuksen kanssa, jonka tiloissa vuoden mittainen prosessi järjestettiin.

Dramasto toteutti vuoden aikana kolmelle erilliselle pienryhmälle monipuolisen valmennuskokonaisuuden, johon sisältyi työpajajaksoja eri teemoista ja monilla eri työtavoilla.

“Jaksot olivat monipuolisia, vaihtelevia, ajatuksia herätteleviä. Ohjaaja oli rauhallinen, osaava, loi turvallisen ja avoimen ja kannustavan ilmapiirin.”
– Mervi Narinen, Mervision Agency

“Erityisesti pidin siitä, että valmiiden neuvojen tai ohjeiden sijaan meitä kurssilaisia ohjattiin oivaltamaan asioita.”
– Mia Heiskanen, Kotikunto Oy

 

Monipuoliset lähestymistavat ja tukea johtajuuteen

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin pajassa kartoitettin yrittäjän omaa jaksamista täydennyksenä kuntokeskuksen aiemmin toteuttamille mittauksille. Sen jälkeen keskityttiin tavoitteiden asettamisen ja saavuttamisen teoriapuoleen ja tehtiin henkilökohtaiset suunnitelmat oman voinnin parantamiseen. Työpajojen painotus oli mielen hyvinvoinnissa ja uupumisen ehkäisyssä, mikä on johtamistyön tärkeimpiä haasteita.

”Ihanat metodit, ihanan lempeä ote.”

”Tosi mukava koulutus – unohdin ajankulun!”

Työpajoissa käytiin läpi myös mm. resilienssiä niin, että mukaan sai konkreettista ohjeistusta vietäväksi koko työporukan tyhy-pohdintoihin ja kehityskeskustelun vetämiseen esihenkilönä. Viimeisessä työpajassa heittäydyttiin puolestaan luoviin menetelmiin, jossa sovellettiin taideterapiaa niin kuvien, kirjoittamisen kuin kehollisuudenkin kautta.

” Erityisesti mieleen jäi improvisaatio. Se oli samalla vähän haastavaa ja jännittävää, mutta myös mukavaa. Siinä porukassa ja sinun ohjauksessa oli turvallinen olo olla ja uskalsi rikkoa vähän omia rajoja. Olit ystävällinen, rauhallinen, kuunteleva ja ryhmän huomioiva.”
– Susanna Sillman, Aatteella Oy

 

Yrittäjän Uusi Suunta -palvelun puolesta kaikissa työpajoissa oli mukana Kuopion Seudun Uusyrituskeskuksen yritysneuvoja Ninja Vepsäläinen, joka luonnehtii Dramaston Mirkaa yhteistyökumppanina:

“Yhteistyömme on ollut sujuvaa. Mirkan monipuolinen koulutus- ja työkokemustausta näkyy ryhmävalmennustilanteissa hyvänä tilannetajuna ja monipuolisina metodeina.
Mirkan tavassa työskennellä yhdistyy jämäkkyys ja rentous, rauhallisuus ja lempeä huumori. Suosittelen Mirkaa.”