Skip to content

Pesäpalloliitossa panostetaan junioripäälliköiden työhyvinvointiin

Dramasto Oy valittiin toteuttamaan Suomen Pesäpalloliitto ry:n Junioripäällikköpäivien työhyvinvointiosuutta maaliskuussa 2023. Seurakehittäjä Mona Hupli-Kotirannan mukaan hyvinvoinnin asioita oli jo havahduttu nostamaan esiin, ja mukaan haluttiin nyt ammattilainen viemään alkanutta kehitystä eteenpäin.

Junioripäälliköt toimivat palkattuina ammattilaisina yhdessä harrastajien kanssa. Työtä tehdään intohimolla ja niinpä työkuorma uhkaa paisua eikä säännöllisiä työaikoja ole mahdollista noudattaa. Omissa seuroissaan itsenäisesti toimivat päälliköt kaipaavat myös välillä sparrauskaveria työhönsä.

Dramaston toiminnalliset tyhy-pajat

Dramasto toteutti työhyvinvoinnin kokonaisuuden urheilumaailmaan sopivasti toiminnallisuutta ja yhteispeliä painottaen. Aluksi tehtiin oman henkilökohtaisen työhyvinvoinnin kartoitus, jossa pohdittiin työpaikan olosuhteiden lisäksi mm. omia elintapoja, sosiaalisia suhteita ja itselle merkityksellisiä asioita vapaa-ajalla. Työpaikkaan liittyviksi tärkeimmiksi työhyvinvoinnin tekijöiksi nousivat tässä ryhmässä resurssit, johtaminen, työyhteisö, vapaus, oma pätevyys ja ajankäyttö.

Resilienssin käsitettä lähestyttiin keräämällä juuri tälle ryhmälle ominaisia vaikeuksista selviytymisen ja itsensä vahvistamisen tapoja. Urheilijoille fyysisten aktiviteettien harrastaminen voimavarana oli luonnollisesti tutuinta, mutta porukasta löytyi myös mm. kavereiden näkemisestä, lasten kanssa touhuilusta ja mentaalisista haasteista voimaantuvia. Omia mieltymyksiä pääsi osoittamaan koko kehoaan käyttäen.

Hyvinvointia parantavat teot aloitetaan heti

Junioripäällikköpäivien työhyvinvointiosuuden tavoitteena oli lähteä muodostamaan konkreettisia tavoitteita hyvinvoinnin parantamiseksi. Sen myötä jokainen keksi pienimpiä mahdollisia tekoja, joita voisi toteuttaa jo lähimmän viikon aikana. Tärkeimmäksi teoksi nousi oman työajan rajaaminen. Moni lupasi laittaa puhelimen illalla aiemmin kiinni ja merkata kalenteriin itselleen myös kokonaan vapaita iltoja.

Junioripäälliköt heittäytyivät toiminnalliseen työpajaan antaumuksella ja vaikeasta asiasta huolimatta nauruakin kuultiin paljon. Palautteen mukaan aika meni työpajassa tosi nopeasti ja lyhyessä ajassa oli monipuolisesti sisältöä. Jyväskyläläinen seurakehittäjä Stina Hautala kehui toiminnallisuutta: kun kerran istuminen tappaa, niin mitä järkeä työhyvinvoinnin luennolla olisikaan pelkästään istua? Hautala on ollut mukana muidenkin järjestäjien työhyvinvointiluennoilla, ja hänen mukaansa Dramaston tapa käsitellä asiaa on paljon toimivampi. “Suosittelen Dramastoa läpimästi!” Hautala toteaa.

Kiinnostako työnhyvinvointi? Kysy lisää Dramaston palveluista!

Ota yhteyttä!