Skip to content

Pohjois-Savon ELY-keskuksen hyvinvointipäätöksiä: lisää mukavaa yhdessäoloa!

Dramasto oli mukana Pohjois-Savon ELY-keskuksen Maaseutuyksikön tukihallinto- ja valvontaryhmän työhyvinvointiprojektin kehittäjänä keväällä 2023. Muodolliselta kuulostavan tiiminimen takaa paljastui joukko iloisia ja rempseitä, luonnosta pitäviä savolaisia, joiden työnkuvaan kuuluu kiertää kesäisin seudun maatiloilla erilaisissa viranomaistehtävissä. Osaamista löytyy monelta osa-alueelta, luomuviljelystä ympäristösopimuksiin.

Talvisin töitä paiskitaan enemmän sisätiloissa ja tietokoneella. Korona-aikana korostui tälläkin työpaikalla yksin puurtaminen, ja nyt oli aika saada takaisin ryhmähengen iloa ja tukea.

Projektissa tutkittiin, suunniteltiin ja toteutettiin tiiviissä ajassa

Kun tilaat työhyvinvoinnin valmennusta tiimille, sinun ei tarvitse etukäteen tietää, mitä asioita pitäisi käsitellä. ELY-keskuksen työhyvinvoinnin projekti aloitettiin Dramaston osalta osallistujien henkilökohtaisilla hyvinvoinnin kartoituksilla ja suunnitelmilla sen parantamiseksi. Sen jälkeen tehtiin ryhmittäin alustavia tutkimuksia siitä, millaisia haasteita mahdollisesti liittyi työn eri osa-alueisiin, kuten vuorovaikutukseen ja kommunikointiin tai esimiestyöhön. Tutkimista jatkettiin nimettömänä vastattuna kyselynä.

Toisessa tapaamisessa päästiin jo kiinni kyselyssä haastavimmiksi koettujen osa-alueiden käsittelyyn pienryhmissä. Aluksi ryhmälle opetettiin ratkaisukeskeisen ongelmanratkaisun ja kehittämisen perusteita teoriatasolla. Sen jälkeen tehtävänä oli muodostaa ongelmista tavoitelauseita ja niistä konkreettisia toimenpiteitä.

Usein kehittämisprojektit jäävät suunnittelun tasolle, mutta Dramastossa pyritään nimenomaan aikaansaamaan nopeaa toimimista. Osallistujat vastuutettiin viemään valitsemaansa konkreettista työhyvinvointia edistävää tekoa eteenpäin kahden viikon kuluessa. Viimeisessä tapaamisessa tutkittiin tekojen toimivuutta: jokainen oli tehnyt tehtävänsä ja parannuksia oli huomattu saman tien.

Projektin aikana selvitettiin myös erikseen, mitä toiveita esimiehellä on tiimiä kohtaan, ja muutettiin näitä toiveita toteuttamiskelpoisiksi teoiksi. Sen sijaan, että muutosta odotetaan aina ulkopuolelta ja ylemmältä taholta, käytiin läpi myös omia työelämän kommunikaatiotaitoja sekä omaa asennetta työpaikalla, ja tehtiin sekä suunnitelmia että lupauksia näiden kehittämisestä.

Vakavia aiheita iloisella mielellä

Yhteishenkeä kasvattavissa tapaamisissa korostuivat yhteistoiminnallisuutta kehittävät harjoitukset. Läpi työpajojen kuljetettiin resilienssin teemaa. Ihmisistä nostettiin esiin vahvuuksia: Tiimin esihenkilön todettiin olevan mm. huumorintajuinen, suoraan asioista sanova, kuunteleva ja helposti lähestyttävä. Tiimin omaksi vahvuudeksi nousi oman työn itsenäinen aikataulutus ja johtaminen.

Dramaston saama palaute

Ryhmä uskoo, että työpajojen jälkeen kommunikaatio tiimissä tulee entisestään paranemaan. Uskottiin myös, että jatkossa otetaan toiset yhä paremmin huomioon ja kannustetaan enemmän.

Työhyvinvointiryhmiä ELY:n tiimissä järjestänyt Leeni Toropainen kiitti monipuolisesta kokonaisuudesta ja allekirjoittaa omasta puolestaan ryhmästä nousseet palautteet:

“Kouluttaja oli todella hyvä ja otti asioita käsittelyyn innostavalla tavalla. Koulutus toimi ns. hoksauttajana, eli sai pysähdyttyä ajattelemaan omaa ja ryhmän toimintaa ja miten sitä voisi kehittää. Oli hyvä, että sai puhua paljon. Omaan ryhmään pääsi tässä tutustumaan paremmin ja näkemään asioita eri näkökulmista. Ryhmätyöskentely oli mukavaa samoin kuin se, että kehityskohteet olivat konkreettisia.”